Kranio-Sakral Terapi og Pædagogisk, psykologisk vejledning.

Efter mere en 20 års erfaring med det socialpædagogiske/psykologiske arbejde, som ansat i både det private og det offentlige, har jeg valgt at blive selvstændig.

Både egne og generelle erfaringer viser, at når barnet har det svært, kan vi opnå større trivsel for barnet, jo mere vi som fagprofessionelle og forældre arbejder sammen.

Familien er en helhed, der fungerer som én organisme, der indbyrdes påvirker hinanden.

Jeg er uddannet socialpædagog med speciel interesse i psykologi, neuropsykologi, krop og psykes sammenhænge generelt samt personlig udvikling.
Jeg er uddannet både indenfor systemisk anerkendende teori, Accept Commitment Therapy (ACT) samt vejleder og jeg er uddannet Kranio-Sakral Terapeut (KST) inkl. anatomi/fysiologi. I flere år, har jeg udviklet indsigt i sammenhænge gennem individuel holistisk vejledning ved Karsten Munk, Karsten Munk Akademiet, www.karstenmunk.dk .

Da vores krop og psyke hænger uløseligt sammen og fungerer som en fantastisk helhed, supplerer disse uddannelser hinanden til et stærkt fundament.

Min praksiserfaring tæller både

  • socialpædagogisk/terapeutisk/ledelses arbejde samt rollen som vejleder for børn og unge på det socialpædagogiske opholds- og behandlingssted med øget fokus på forældersamarbejde,
  • socialpædagogisk/terapeutisk/koordinator arbejde på offentlige specialinstitutioner samt almen skole/fritidsområdet SFO og undervisning i indskolingen
  • mere end 15 års erfaring som Kranio-Sakral Terapeut, både som ansat på det socialpædagogisk opholds- og behandlingssted, samt som selvstændig.

Jeg ønsker, at kunne virke med den tid, nærvær og ro både egne og generelle erfaringer og viden viser skal til, for at skabe den tryghed og trivsel, som er grundlaget for udvikling og læring. Tid til at finde den enkeltes vej og virke med de midler, der fungerer, herunder hvad pædagogisk/psykologisk vejledning suppleret med en ernærings rigtig kost, udvikling af vore sanser og motorik kan gøre for trivsel, sundhed og læring.

Jeg har fokus på og benytter mig af, hvad der virker, både fra den etablerede og den alternative verden og ser disse som en helhed.

Det er i praksis og det personlige møde/relationen vi for alvor udvikler os og lærer. I mødet/relationen spejler vi os i hinanden og giver gensidigt vigtige informationer til hinanden gennem alle vore sanser.

Energi skal frigives og ledes.

I disse år oplever vi en generel stigning af børn, der har det svært i forskellige sammenhænge i livet, især i forhold til opmærksomhed, adfærd, angst og stress. Det kan vi gøre noget ved.

Det er mit ønske at få lov at bidrage til børn og børnefamiliers øgede trivsel, både for den enkelte og familien som helhed og til at styrke forældre i deres forælderrolle.

Gennem mit liv, har jeg, når jeg har haft brug for hjælp, fundet den mest optimale hjælp, hvor jeg selv har fået muligheden for, at tage ansvaret for min udvikling, med støtte og hjælp specifikt til at finde, hvad der fungerer i min situation.

Dette vil jeg gerne give videre.

Det jeg tilbyder er et samlet hele af mine uddannelser, interesser og levede erfaringer livet igennem.

HelhedsOrienteret Børnefamilie Praksis

Silkeborgvej 15, Almind, 8800 Viborg
KONTAKT@HOBP.DK
tlf. +45 3020 2854
CVR 39376873