Pædagogisk, psykologisk vejledning er en kombination af samtaler, iagttagelser, aktiviteter og opgaver samt viden.

Gennem samtaler og aktiviteter motiverer jeg til at

  • øve mestring
  • øge trivsel
  • fortsat udviling

så barnet kan, opdage sin naturlige kontakt til sig selv, lære egne reaktioner og følelser at kende og opnå øget selvkontrol, gennem trygge relationer, ro og nærvær.

Ligeledes hjælper jeg det enkelte barn og familien til, at udfolde ressourcer og potentialer på den bedst mulige og funktionelle måde, for det enkelte barn og familien som helhed.

  • Samtaler, hvor vi finder frem til netop jeres udfordring og hvordan I kan arbejde med den.
  • Iagttagelser, hvor jeg/vi ser på, barnets og egne handlinger og derudfra taler om, hvad det fortæller os.
  • Aktiviteter, jeg sætter i gang, for at arbejde med forskellige problematikker.
  • Opgaver, der kan belyse og hjælpe jer til forståelse og nye handlemuligheder.
  • Viden, jeg deler min viden med jer, i forhold til, hvad der er relevant for jer i jeres situation

Forløbet er individuelt tilrettelagt til netop jeres familie.

Jeg lægger stor vægt på struktur og forudsigelighed i netop jeres forløb, så I og barnet ved, hvad I kan forvente.

Erfaringer viser positive resultater på opmærksomhed og adfærd ved enkelte kostændringer. Forklaringen ligger i vores optag af næringsstoffer i vores fordøjelse, foranlediget af tarmbakterier og disses indvirkning på hvordan vores hjerne fungerer.
Vi ser på, hvad eventuelle enkelte kostændringer kan gøre, for jeres barn og ved behov for uddybende kostvejledning, anbefales én af HOBP’s samarbejdsparter.

Vi ser på, jeres barns eventuelle sanse- og motoriske udfordringer. Vore sanser er kommunikationsredskab mellem krop og hjernen. Jo bedre kommunikation, jo bedre fungerer vi. Ved uddybende sansemotorisk udredning, anbefales én af HOBP’s samarbejdsparter.

Vi finder dét, der virker, netop for jeres barn og jer.

Forsamtale om mit tilbud er noget for jer og hvor vi afklarer og afstemmer rammer samt forventninger til evt. samarbejde.

Det er et gratis uforpligtende møde af op til 1 times varighed, gerne hos jer, hvor jeres barn er i kendte rammer. Mødet kan også blot være med jer forældre. I er også velkommen her hos mig.

Vejledning
Det er muligt, at vi aftaler vejledning fra gang til gang.

Forløb
Ændringer tager tid og med et individuelt tilpasset forløb, kan I, som familie, have tryghed i, at jeg støtter og vejleder jer over en længere aftalt periode.

Et forløb kan fx indeholde 10 vejledningssessioner hos jer over en periode på 3 måneder.
eller fx indeholde 7 vejledningssessioner hos jer over en periode på 2 måneder.

Vi finder dét, der passer bedst i jeres situation og aftaler det konkrete forløb, der passer til jeres behov.

HelhedsOrienteret Børnefamilie Praksis

Silkeborgvej 15, Almind, 8800 Viborg
KONTAKT@HOBP.DK
tlf. +45 3020 2854
CVR 39376873