Pædagogisk, psykologisk vejledning i praksis / supervision

Det handler om dig og din familie

Jeg hjælper jeres barn og familien til, at udfolde ressourcer og potentialer på den bedst mulige og funktionelle måde, både for jeres barn og familien som helhed.


HVORDAN FOREGÅR DET?

Det foregår både hjemme hos jer, hvor jeres barn er i kendte rammer og her hos mig i klinikken. 

Gennem samtaler og aktiviteter, hvor vi finder frem til jeres udfordringer og hvordan I kan arbejde med dem. 

Vi finder det, der virker, netop for jeres barn og jer. 

Vi øver mestring, øger trivsel og bevidsthed samt motiverer til fortsat udvikling, så jeres barn kan, opdage sin naturlige kontakt til sig selv, lære egne reaktioner og følelser at kende og opnå øget selvkontrol, gennem trygge relationer, ro og nærvær.


HVAD KOSTER DET?

Det koster kr. 625 inkl moms (kr. 500,- ekskl. moms) for en 1 times vejledning.

Kørsel: Udover de første 10 km tager jeg statens takster, der aktuelt er kr. 3,54 pr. km.

Ring/skriv og få en aftale om et gratis uforpligtende møde af ca ½ times varighed, hvor vi kan finde ud af, om mit tilbud er noget for jer. Mødet er med jer forældre, det kan være hjemme hos jer, eller hos mig i klinikken. 


HVOR LANG TID TAGER DET?

Ændringer tager tid og med et individuelt tilpasset forløb, kan I, som familie, have tryghed i, at jeg støtter og vejleder jer over en længere aftalt periode.

Et forløb kan fx indeholde 10 vejledningssessioner hos jer over en periode på 3 måneder eller fx indeholde 7 vejledningssessioner hos jer over en periode på 2 måneder.

Det kan give mening at kombinerer forløbet af vejledning med Kranio-Sakral terapi behandlinger til jeres barn. 

Vi finder dét, der passer bedst i jeres situation og aftaler det konkrete forløb, der passer til jeres behov.

Forløbet er individuelt tilrettelagt til netop jeres familie. Med struktur og forudsigelighed så I og barnet ved, hvad I kan forvente.


ANNEMETTE ROTHMANN

tlf. +45 3020 2854
Silkeborgvej 15, Almind, 8800 Viborg
kontakt@annemetterothmann.dk
CVR 39376873